املاک ویژه

مشاور در خرید و فروش -رهن و اجاره ****** لطفا از تمام صفحات سایت دیدن فرمایید ویا با جستجوی پیشرفته ملک موردنظر خود را سریعتر پیدا کنید*******

باغچه/باغ ویلا در منطقه اصیل آباد - شهر شهریار
600,000,000 تومان
خرید و فروش

باغچه/باغ ویلا در منطقه اصیل آباد - شهر شهریار


800 m 2

09191189117
باغچه/باغ ویلا در منطقه شهریار - شهر شهریار
1,300,000,000 تومان
خرید و فروش

باغچه/باغ ویلا در منطقه شهریار - شهر شهریار


2,400 m 2

09191189117
صنعتی/سوله در منطقه رباط کریم - شهر رباط کریم
1,200,000,000 تومان
خرید و فروش

صنعتی/سوله در منطقه رباط کریم - شهر رباط کریم


12,000 m 2

09191189117
صنعتی/سوله در منطقه حصار میتر - شهر رباط کریم
1,800,000,000 تومان
خرید و فروش

صنعتی/سوله در منطقه حصار میتر - شهر رباط کریم


8,400 m 2

09191189117
باغچه/باغ ویلا در منطقه شهریار - شهر شهریار
900,000,000 تومان
خرید و فروش

باغچه/باغ ویلا در منطقه شهریار - شهر شهریار


2,400 m 2

09191189117
باغچه/باغ ویلا در منطقه شهرک خانه  - شهر پرند
2,000,000,000 تومان
خرید و فروش

باغچه/باغ ویلا در منطقه شهرک خانه - شهر پرند


2,500 m 2

09191189117
صنعتی/سوله در منطقه فردوسیه - شهر شهریار
40,000,000 تومان رهن - اجاره ماهانه 4,000,000 تومان
رهن و اجاره

صنعتی/سوله در منطقه فردوسیه - شهر شهریار


1,500 m 2

09191189117
آپارتمان/خانه در منطقه وحیدیه - شهر شهریار
75,000,000 تومان
خرید و فروش

آپارتمان/خانه در منطقه وحیدیه - شهر شهریار


75 m 2

09193178616
آپارتمان/خانه در منطقه وحیدیه - شهر شهریار
100,000,000 تومان
خرید و فروش

آپارتمان/خانه در منطقه وحیدیه - شهر شهریار


100 m 2

09193178616
آپارتمان/خانه در منطقه وحیدیه - شهر شهریار
60,000,000 تومان
خرید و فروش

آپارتمان/خانه در منطقه وحیدیه - شهر شهریار


105 m 2

09193178616
باغچه/باغ ویلا در منطقه ابراهیم آباد - شهر شهریار
780,000,000 تومان
خرید و فروش

باغچه/باغ ویلا در منطقه ابراهیم آباد - شهر شهریار


3,118 m 2

09191189117
آپارتمان/خانه در منطقه وحیدیه - شهر شهریار
94,000,000 تومان
خرید و فروش

آپارتمان/خانه در منطقه وحیدیه - شهر شهریار


125 m 2

09193178616
صنعتی/سوله در منطقه بکه (باغدشت) - شهر شهریار
400,000,000 تومان
خرید و فروش

صنعتی/سوله در منطقه بکه (باغدشت) - شهر شهریار


1,500 m 2

09191189117
صنعتی/سوله در منطقه بکه (باغدشت) - شهر شهریار
600,000,000 تومان
خرید و فروش

صنعتی/سوله در منطقه بکه (باغدشت) - شهر شهریار


5,000 m 2

09191189117
باغچه/باغ ویلا در منطقه وحیدیه - شهر شهریار
260,000,000 تومان
خرید و فروش

باغچه/باغ ویلا در منطقه وحیدیه - شهر شهریار


1,200 m 2

09191189117
باغچه/باغ ویلا در منطقه بکه (باغدشت) - شهر شهریار
220,000,000 تومان
خرید و فروش

باغچه/باغ ویلا در منطقه بکه (باغدشت) - شهر شهریار


1,500 m 2

09191189117