جستجوی پیشرفته باغ و زمین

جستجوی اختصاصی باغ و زمین با استفاده از موتور جستجوی قدرتمند سایت ، ملک مورد نظر خود را بیابید

بنر تبلیغاتی

سوله
تالار
باغچه
باغ
اجاره
متراژ 1,200 متر در منطقه فردوسیه - شهر شهریار
360,000,000 تومان
خرید و فروش

متراژ 1,200 متر در منطقه فردوسیه - شهر شهریار


1,200 m 2

09374624566
متراژ 20,000 متر در منطقه قجرآباد - شهر شهریار
800,000,000 تومان
خرید و فروش

متراژ 20,000 متر در منطقه قجرآباد - شهر شهریار


20,000 m 2

02165633380
متراژ 46,000 متر در منطقه فرارت - شهر شهریار
1,000,000,000 تومان
خرید و فروش

متراژ 46,000 متر در منطقه فرارت - شهر شهریار


46,000 m 2

02165633380
متراژ 306 متر در منطقه وحیدیه - شهر شهریار
420,000,000 تومان
خرید و فروش

متراژ 306 متر در منطقه وحیدیه - شهر شهریار


306 m 2

09191189117
متراژ 460 متر در منطقه انزلی  - شهر انزلی
550,000,000 تومان
خرید و فروش

متراژ 460 متر در منطقه انزلی - شهر انزلی


460 m 2

02165633380
متراژ 15,000 متر در منطقه شهریار - شهر شهریار
2,250,000,000 تومان
خرید و فروش

متراژ 15,000 متر در منطقه شهریار - شهر شهریار


15,000 m 2

02165633380
متراژ 7,650 متر در منطقه اصیل آباد - شهر شهریار
800,000,000 تومان
خرید و فروش

متراژ 7,650 متر در منطقه اصیل آباد - شهر شهریار


7,650 m 2

02165633380
متراژ 10,000 متر در منطقه اصیل آباد - شهر شهریار
450,000,000 تومان
خرید و فروش

متراژ 10,000 متر در منطقه اصیل آباد - شهر شهریار


10,000 m 2

02165633380
متراژ 3,800 متر در منطقه اصیل آباد - شهر شهریار
300,000,000 تومان
خرید و فروش

متراژ 3,800 متر در منطقه اصیل آباد - شهر شهریار


3,800 m 2

02165633380
متراژ 8,000 متر در منطقه اصیل آباد - شهر شهریار
500,000,000 تومان
خرید و فروش

متراژ 8,000 متر در منطقه اصیل آباد - شهر شهریار


8,000 m 2

02165633380
متراژ 13,000 متر در منطقه اصیل آباد - شهر شهریار
450,000,000 تومان
خرید و فروش

متراژ 13,000 متر در منطقه اصیل آباد - شهر شهریار


13,000 m 2

02165633380
متراژ 540 متر در منطقه شهریار - شهر شهریار
380,000,000 تومان
خرید و فروش

متراژ 540 متر در منطقه شهریار - شهر شهریار


540 m 2

02165633380
متراژ 2,000 متر در منطقه بکه (باغدشت) - شهر شهریار
200,000,000 تومان
خرید و فروش

متراژ 2,000 متر در منطقه بکه (باغدشت) - شهر شهریار


2,000 m 2

09191189117
متراژ 2,200 متر در منطقه وحیدیه - شهر شهریار
220,000,000 تومان
خرید و فروش

متراژ 2,200 متر در منطقه وحیدیه - شهر شهریار


2,200 m 2

09193178616
متراژ 189 متر در منطقه شهرک صدف - شهر اندیشه
470,000,000 تومان
خرید و فروش

متراژ 189 متر در منطقه شهرک صدف - شهر اندیشه


189 m 2

09191189117
متراژ 28,000 متر در منطقه وحیدیه - شهر شهریار
560,000,000 تومان
خرید و فروش

متراژ 28,000 متر در منطقه وحیدیه - شهر شهریار


28,000 m 2

09193178616