جستجوی پیشرفته باغچه و باغ ویلا

جستجوی اختصاصی باغچه و باغ ویلا با استفاده از موتور جستجوی قدرتمند سایت ، ملک مورد نظر خود را بیابید

بنر تبلیغاتی

سوله
تالار
باغچه
باغ
اجاره
باغچه/باغ ویلا در منطقه فردیس - شهر کرج
295,000,000 تومان
خرید و فروش

باغچه/باغ ویلا در منطقه فردیس - شهر کرج


1,800 m 2

09124944556
باغچه/باغ ویلا در منطقه شهریار - شهر شهریار
650,000,000 تومان
خرید و فروش

باغچه/باغ ویلا در منطقه شهریار - شهر شهریار


2,000 m 2

09191189117
باغچه/باغ ویلا در منطقه وحیدیه - شهر شهریار
600,000,000 تومان
خرید و فروش

باغچه/باغ ویلا در منطقه وحیدیه - شهر شهریار


1,277 m 2

09191189117
باغچه/باغ ویلا در منطقه وحیدیه - شهر شهریار
250,000,000 تومان
خرید و فروش

باغچه/باغ ویلا در منطقه وحیدیه - شهر شهریار


1,000 m 2

09191189117
باغچه/باغ ویلا در منطقه بکه (باغدشت) - شهر شهریار
260,000,000 تومان
خرید و فروش

باغچه/باغ ویلا در منطقه بکه (باغدشت) - شهر شهریار


2,400 m 2

02165633380
باغچه/باغ ویلا در منطقه بکه (باغدشت) - شهر شهریار
1,200,000,000 تومان
خرید و فروش

باغچه/باغ ویلا در منطقه بکه (باغدشت) - شهر شهریار


6,000 m 2

02165633380
باغچه/باغ ویلا در منطقه بکه (باغدشت) - شهر شهریار
260,000,000 تومان
خرید و فروش

باغچه/باغ ویلا در منطقه بکه (باغدشت) - شهر شهریار


2,800 m 2

02165633380
باغچه/باغ ویلا در منطقه بکه (باغدشت) - شهر شهریار
580,000,000 تومان
خرید و فروش

باغچه/باغ ویلا در منطقه بکه (باغدشت) - شهر شهریار


4,500 m 2

02165633380
باغچه/باغ ویلا در منطقه بکه (باغدشت) - شهر شهریار
260,000,000 تومان
خرید و فروش

باغچه/باغ ویلا در منطقه بکه (باغدشت) - شهر شهریار


2,000 m 2

0216563380
باغچه/باغ ویلا در منطقه بکه (باغدشت) - شهر شهریار
300,000,000 تومان
خرید و فروش

باغچه/باغ ویلا در منطقه بکه (باغدشت) - شهر شهریار


1,500 m 2

02165633380
باغچه/باغ ویلا در منطقه بکه (باغدشت) - شهر شهریار
350,000,000 تومان
خرید و فروش

باغچه/باغ ویلا در منطقه بکه (باغدشت) - شهر شهریار


2,000 m 2

02165633380
باغچه/باغ ویلا در منطقه کردامیر - شهر شهریار
650,000,000 تومان
خرید و فروش

باغچه/باغ ویلا در منطقه کردامیر - شهر شهریار


1,500 m 2

02165633380
باغچه/باغ ویلا در منطقه وحیدیه - شهر شهریار
220,000,000 تومان
خرید و فروش

باغچه/باغ ویلا در منطقه وحیدیه - شهر شهریار


660 m 2

02165633380
باغچه/باغ ویلا در منطقه وحیدیه - شهر شهریار
450,000,000 تومان
خرید و فروش

باغچه/باغ ویلا در منطقه وحیدیه - شهر شهریار


2,000 m 2

02165633380
باغچه/باغ ویلا در منطقه وحیدیه - شهر شهریار
750,000,000 تومان
خرید و فروش

باغچه/باغ ویلا در منطقه وحیدیه - شهر شهریار


1,150 m 2

02165633380
باغچه/باغ ویلا در منطقه وحیدیه - شهر شهریار
160,000,000 تومان
خرید و فروش

باغچه/باغ ویلا در منطقه وحیدیه - شهر شهریار


800 m 2

02165633380