جستجوی پیشرفته املاک صنعتی و سوله

جستجوی اختصاصی املاک صنعتی و سوله با استفاده از موتور جستجوی قدرتمند سایت ، ملک مورد نظر خود را بیابید

بنر تبلیغاتی

سوله
تالار
باغچه
باغ
اجاره
صنعتی/سوله در منطقه تهران - شهر تهران
1,200,000,000 تومان
خرید و فروش

صنعتی/سوله در منطقه تهران - شهر تهران


5,000 m 2

09129362072
صنعتی/سوله در منطقه وحیدیه - شهر شهریار
به توضیحات مراجعه نمایید
معاوضه

صنعتی/سوله در منطقه وحیدیه - شهر شهریار


5,000 m 2

02165633380
صنعتی/سوله در منطقه بکه (باغدشت) - شهر شهریار
1,000,000,000 تومان
خرید و فروش

صنعتی/سوله در منطقه بکه (باغدشت) - شهر شهریار


10,000 m 2

02165633380
صنعتی/سوله در منطقه دهشاد - شهر شهریار
500,000,000 تومان
خرید و فروش

صنعتی/سوله در منطقه دهشاد - شهر شهریار


9,000 m 2

02165633380
صنعتی/سوله در منطقه اصیل آباد - شهر شهریار
2,500,000,000 تومان
خرید و فروش

صنعتی/سوله در منطقه اصیل آباد - شهر شهریار


50,000 m 2

02165633380
صنعتی/سوله در منطقه وحیدیه - شهر شهریار
700,000,000 تومان
خرید و فروش

صنعتی/سوله در منطقه وحیدیه - شهر شهریار


700 m 2

02165633380
صنعتی/سوله در منطقه بکه (باغدشت) - شهر شهریار
1,600,000,000 تومان
خرید و فروش

صنعتی/سوله در منطقه بکه (باغدشت) - شهر شهریار


3,500 m 2

02165633380
صنعتی/سوله در منطقه شهرک صنعتی پرند - شهر پرند
1,600,000,000 تومان
خرید و فروش

صنعتی/سوله در منطقه شهرک صنعتی پرند - شهر پرند


1,500 m 2

02165633380
صنعتی/سوله در منطقه وحیدیه - شهر شهریار
960,000,000 تومان
خرید و فروش

صنعتی/سوله در منطقه وحیدیه - شهر شهریار


5,500 m 2

02165633380
صنعتی/سوله در منطقه وحیدیه - شهر شهریار
5,000,000 تومان رهن - اجاره ماهانه 750,000 تومان
رهن و اجاره

صنعتی/سوله در منطقه وحیدیه - شهر شهریار


200 m 2

02165633380
صنعتی/سوله در منطقه وحیدیه - شهر شهریار
20,000,000 تومان رهن - اجاره ماهانه 5,000,000 تومان
رهن و اجاره

صنعتی/سوله در منطقه وحیدیه - شهر شهریار


1,200 m 2

02165633380
صنعتی/سوله در منطقه حصار میتر - شهر رباط کریم
30,000,000 تومان رهن - اجاره ماهانه 1,000,000 تومان
رهن و اجاره

صنعتی/سوله در منطقه حصار میتر - شهر رباط کریم


2,000 m 2

02165633380
صنعتی/سوله در منطقه حصار میتر - شهر رباط کریم
450,000,000 تومان
خرید و فروش

صنعتی/سوله در منطقه حصار میتر - شهر رباط کریم


2,000 m 2

02165633380
صنعتی/سوله در منطقه حصار میتر - شهر رباط کریم
1,700,000,000 تومان
خرید و فروش

صنعتی/سوله در منطقه حصار میتر - شهر رباط کریم


10,000 m 2

02165633380
صنعتی/سوله در منطقه صفادشت - شهر شهریار
5,000,000,000 تومان
خرید و فروش

صنعتی/سوله در منطقه صفادشت - شهر شهریار


20,000 m 2

09191189117
صنعتی/سوله در منطقه رباط کریم - شهر رباط کریم
1,200,000,000 تومان
خرید و فروش

صنعتی/سوله در منطقه رباط کریم - شهر رباط کریم


12,000 m 2

09191189117